Utilitzo mètodes, tècniques i eines que permeten mobilitzar els camps físic, mental, emocional i espiritual de l'ésser humà cap a la seva millora i benestar personal, com: