Teràpia individual adult

Sessions d'1h 30': 70€

Teràpia de parella

Sessions conjuntes d'1h 30': 120 €

TERÀPIA PER A INFANTS I JOVES

Sessions d'1h: 60 €

ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT PER A PARES I MARES

Sessions d'1h: 60 €